ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМНЫ ДИПЛОМАТ АЖИЛТНУУД

Д.Өнөбилэгт

Элчин зөвлөх

moscow10@mfa.gov.mn

Д.Хасар

Элчин зөвлөх бөгөөд Худалдааны төлөөлөгч

moscow.trade01@mfa.gov.mn

Р.Сүхбат

Батлан хамгаалахын атташе

milatt-moscow-mng@mod.gov.mn

Д.Амарсайхан

Зөвлөх бөгөөд Консулын хэлтсийн дарга

moscow12@mfa.gov.mn

Д.Батжаргал

Зөвлөх

moscow4@mfa.gov.mn

Ц.Ганболд

Зөвлөх

moscow5@mfa.gov.mn

Р.Бизьяа

Зөвлөх

moscow.tradeoffice@mfa.gov.mn 

Ж.Баярхүү

Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга

moscow9@mfa.gov.mn

Ч.Дэлэг

Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга

moscow13@mfa.gov.mn

Б.Мөнхбаяр

Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга

moscow@mfa.gov.mn

С.Болор

Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга

moscow11@mfa.gov.mn

Д.Бат-Өлзий

Батлан хамгаалахын атташегийн туслах, гуравдугаар нарийн бичгийн дарга

milatt-moscow-mng@mod.gov.mn

А.Дөлгөөн

Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга

moscow6@mfa.gov.mn